top of page

Waarom plaatsen we alleen een kleine windmolen bij (landbouw)bedrijven?

Voorzien in de eigen energiebehoefte is enorm in opkomst. Een geweldige ontwikkeling, vinden wij! In deze energietransitie wordt windenergie steeds populairder. Zowel in het bedrijfsleven als onder particulieren. We krijgen dan ook vaak aanvragen van particulieren voor het plaatsen van onze boerenerfmolen. In dit blog leggen wij graag uit waarom wij dat niet doen.


Twee EAZ windmolens bij boerderij

Wat is het verschil tussen een kleine windmolen en een windwokkel?

Om te beginnen is het goed om te realiseren dat er een verschil is tussen een windwokkel en een kleine windmolen. We krijgen namelijk vaak de vraag of wij ook windwokkels produceren of ‘een windmolen op het dak kunnen plaatsen’. Het antwoord is nee. We snappen heel goed de vergelijking, maar een windwokkel is een heel ander product dan onze kleine windmolen.

Een windwokkel beweegt ook op de kracht van wind, maar is een stuk kleiner en heeft een centrale as met daaraan bevestigd een aantal dunne, flexibele vleugels. De EAZ-windmolen heeft een masthoogte van 15 meter en een tiphoogte van 21,6 meter. Onze erfmolen is speciaal ontworpen voor de boerderij, passend bij het energieprofiel van een landbouwer én passend in het landschap, met de houten wieken en natuurlijke uitstraling. Daarom noemen we onze kleine windmolen ook wel een boerenerfmolen.


Het beleid, hoe zit dat?

Over het algemeen is het beleid rondom kleine windturbines vrijwel overal gelijk. Provincies en gemeenten kunnen hun beleid deels aanpassen, maar 95% van hen hanteren deze algemene leidraad. Hierin staat het volgende over het afgeven van vergunningen:

 

Omdat de energieproductie moet afgestemd zijn op het eigenlijke verbruik van de aanvrager, worden enkel aanvragen van kleine windturbines beoordeeld voor

-        actieve landbouwbedrijven in agrarisch gebied

-        KMO’s in industriezones of bedrijventerreinen

-        Vergunde para-agrarische bedrijven in agrarisch gebied.

Particulieren kunnen binnen deze visie geen vergunning verkrijgen voor het

plaatsen van een kleine windturbine, hier is de plaatsing van PV-panelen prioritair

aangewezen.


U kunt het volledige beleidskader hier lezen.


EAZ windmolen achter boerenerf

Een passend energieprofiel

Naast het feit dat er geen vergunning verleend zal worden vanuit de gemeente of provincie voor het plaatsen van een erfmolen bij een particuliere woning, is het belangrijk dat het energieprofiel passend is. Daarmee bedoelen we dat het verbruik van de locatie waar de erfmolen geplaatst wordt, passend is voor de opwek van een kleine windmolen – zodat deze rendabel is. De naam zegt het al: onze boerenerfmolen is speciaal ontworpen voor de boerderij. Het energieverbruik van een particuliere woning zal altijd veel te laag zijn voor een erfmolen.


Geen vergunningen voor particulieren

Inmiddels hebben wij jarenlange ervaring op het gebied van windenergie, en weten we wat er nodig is. Vergunningsaanvragen voor particulieren dienen we niet in, omdat deze geen kans van slagen hebben. Maar van de aanvragen die we wél indienen in België, resulteert er meer dan 90% in een vergunning. Benieuwd hoe dat in z’n werk gaat? Lees hier meer over de vergunningsprocedure.

Comments


bottom of page