top of page
Small wind.png

VEELGESTELDE
VRAGEN

 • Voor wie en welke boerderij is onze molen geschikt?
  Wij mogen onze molen plaatsen bij agrarische bedrijven en KMO’ers. De molen is interessant voor landbouwers met een energieverbruik vanaf 20.000 kWh per jaar.
 • Wat is de geschikte locatie voor een windmolen op de boerderij?
  De ideale locatie is het zuiden en westen vrij (dus geen hinder van gebouwen en bebossing) en 100 meter van buren.
 • Hoelang duurt het voordat ik mijn molen in gebruik kan nemen na aankoop?
  Je moet rekenen op 10 à 12 maanden tussen een akkoord en installatie van de molen. Alvorens we onze windmolen kunnen plaatsen dienen we een omgevingsvergunning aan te vragen. De duurtijd van deze vergunning bedraagt tussen de 4 en 6 maanden. Na het bekomen van de omgevingsvergunning kan men VLIF-steun aanvragen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de resterende periode, dus 3 maanden.
 • Hoe reageert mijn vee op de windmolen?
  Indien er dieren aanwezig zijn op het land waar de windmolen staat is het aan te raden om schrikdraad rond de molen te plaatsen zodat de elektriciteitskast van de molen niet beschadigd raakt. Het is bekend dat koeien de windmolen zeer interessant vinden. Zeker de elektriciteitskast is goed schuurmateriaal.
 • Wat horen mijn buren als de windmolen draait?
  Geluid is een subjectief iets, iedereen hoort anders. De onderdelen die geluid maken bij onze windmolen zijn: Suizen van de bladen Zoemen van de generator Deze geluiden zijn in verschillende mate afhankelijk van de windsnelheid. Voor de geluidproductie van de E.A.Z-13.2 windmolen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de windmolen voldoet aan de geluidsnorm van 42 dB op een afstand van 35 meter. Het is daarom niet toegestaan een molen binnen deze afstand te plaatsen bij woningen van derden. Voor een eigen woning of bedrijf is dit geen probleem. 42 dB is vergelijkbaar met het geluid geproduceerd door een koelkast.
 • Wat kan ik over slagschaduw vertellen als mijn buren hier bang voor zijn?
  Slagschaduw wordt berekend door de rotordiameter (13,2m) maal 12 te vermenigvuldigen. Voor onze windmolen wordt een diameter van 158 meter aangehouden. Rekening houdend met de stand van de zon ten opzichte van de gevel van de woning van derde.
 • Waarom zijn de wieken van hout?
  Hout is een zeer sterk en licht product met een hoge buigzaamheid, een hoge vermoeiingsgrens en is volledig recycleerbaar. De wieken van onze windmolen zijn vervaardigd uit larikshout. De binnenkant van de wieken worden uitgefreesd en opgevuld met PU-schuim om de wieken zo licht mogelijk te maken. Hoe lichter we de wieken kunnen maken hoe sneller de windmolen begint te draaien. De buitenkant van de wieken worden voorzien van epoxy-coating zodat het hout beschermd wordt tegen zon, water en erosie. Deze coating zorgt tevens voor optimale aerodynamica zodat een laag geluidsniveau bereikt wordt. Het voordeel van hout ten opzichte van glasvezel alternatieven is dus een betere sterkte/gewichtsverhouding, geluidsarm en volledig recycleerbaar.
 • Wat is de levensduur van de molen?
  De levensduur van onze molen is 20 jaar.
 • Kan de mast ook een andere kleur?
  We vinden het belangrijk dat de molens allemaal dezelfde kleur hebben omdat er dan een uniform beeld blijft in het landschap. Bovendien zien we dat deze kleur goed past in een groen agrarisch landschap. Daarom leveren we de molens niet in andere kleuren. Vaak wordt ook in het beleid gesproken over rustige en ingetogen kleuren.
 • Hoe remt de windmolen bij een hoge windsnelheid?
  Bij een te hoge windsnelheid van 15 m/s (140 km/uur) gaan de wieken automatisch pitchen, en draaien ze dus uit de wind. Als het gaat stormen dan draaien ze helemaal plat en vangen ze geen wind meer. Dit is een rem die standaard op de windmolen zit om de veiligheid te garanderen. De windmolen zal automatisch terug beginnen draaien als de wind minder hard blaast.
 • Hoe gaat het hele proces precies?
  Wij ontzorgen onze klanten in het volledige proces van A tot Z. U kunt van ons het volgende verwachten: Adviesgesprek en locatie-analyse op uw boerderij; Offerte op maat; Bij ondertekening van onze samenwerking ontvangt u een leuk geschenk; Aanvraag van de vergunning door onze backoffice; Wij maken uw molen in onze eigen fabriek in Nederland; Het installeren van de windmolen op uw erf door ons eigen team; Onderhouden en monitoren van uw molen door ons eigen team
 • Waarom is een vergunning nodig?
  Een omgevingsvergunning is een vergunning die nodig is wanneer er een bouwwerk gebouwd wordt dat voor mogelijke hinder kan zorgen voor mens en milieu. Omdat onze windmolen een bewegend object in de buitenlucht is, moeten we voldoen aan verschillende vastgestelde normen die binnen een omgevingsvergunning getoetst worden.
 • Hoelang duurt een vergunning?
  Het opstellen van de documentatie duurt een aantal weken. Zodra de documentatie opgesteld is, dienen wij uw dossier in het omgevingsloket in. De behandelende overheid controleert eerst of de vergunningsaanvraag volledig is. Als het dossier volledig en ontvankelijk is verklaard, worden er bij verschillende instanties extern advies gevraagd. Vanaf dat moment duurt het ongeveer 4 tot 6 maanden voordat er een beslissing wordt genomen.
 • Welke documentatie is er nodig voor een vergunning?
  Wij verzorgen alle documentatie waar de gemeente om vraagt. U kunt dan denken aan: Technische documentatie van onze erfturbine/windmolen Inplantingsplan en terreinprofiel MER-document Onderbouwing voor de gekozen locatie Onderbouwing van uw energiebehoefte Groenplan/beplantingsplan (door u aan te leveren) Documentatie voor een omgevingsdialoog Slagschaduw rapportage Geluid rapportage
 • Moet ik zelf ook iets doen voor de vergunning?
  We hebben inderdaad uw hulp nodig hebben bij het invullen van documentatie. Dit is beperkt tot het opsturen van een groenplan (indien aanwezig), het controleren van de locatie en het opsturen van zes foto’s van de beoogde locatie. Mogelijk vragen we u om het plan met de buren te overleggen of documentatie aan te leveren in functie van uw energieverbruik.
 • Wat bedoelen jullie met extra kosten voor de vergunning?
  Vanuit onze basis gaan we uit van kosten voor een vergunning waarbij we geen hulp van anderen nodig hebben. Mogelijk hebben we een derde partij nodig die adviseert of onze vergunningsaanvraag ondersteunt, hierdoor kan het voorkomen dat dit extra kosten meebrengt, of dit nodig is, verschilt per situatie.
 • Kan ik na de vergunning de nog een andere locatie kiezen voor de molen?
  Het is niet mogelijk om de molen op een andere locatie te plaatsen dan waar de vergunning op is afgegeven. Wij vragen de molen aan op basis van coördinaten en hier wordt de vergunning op afgegeven. Blijkt dat er een verandering van locatie nodig is, dan moeten we dit opnieuw bij de gemeente indienen.
 • Kom ik in aanmerking voor een subsidie?
  Het VLIF is een subsidiemaatregel die door de Vlaamse overheid wordt toegekend om duurzame investeringen rendabeler te maken. In de praktijk komt dit neer op een steunbedrag van €24.000 of voor jonge boeren (onder de 40 jaar) €30.000 bij de aankoop van een kleine windmolen. De vergunning moet verleend zijn vooraleer een VLIF-aanvraag doorgaat. Wij hebben onze werkwijze gelijkgesteld aan de VLIF en starten eerst met het verkrijgen van de vergunning vooraleer we kunnen overgaan tot de bouw van uw windmolen. Personen met activiteiten buiten de landbouw komen sinds 2023 ook in aanmerking komen voor VLIF.
 • Wat moet ik zelf doen om de subsidie te ontvangen?
  De klant moet zelf VLIF aan vragen op basis van onze technische gegevens van de windmolen. Hiervoor moet het opgebracht nominaal vermogen van de molen meegegeven worden.
 • Hoe gaat de installatie van de molen precies in z’n werk?
  Wij komen langs om te bekijken of de huidige E-installatie geschikt is om onze windmolen op aan te sluiten. Wanneer dit niet het geval is adviseren wij hoe deze moet worden aangepast, en kunnen we zelfs een voorstel met bijpassende offerte neerleggen zodat wij deze aanpassingen verzorgen. Daarna volgt het in kaart brengen van het kabeltracé. In overleg met de boer bepalen we hoe en waar de kabel langs loopt van de molen tot aan de meterkast of tussenkast. Vervolgens komt er een ploeg langs om de kabels in te graven, of netjes door de stal of schuur aan te leggen. Als dat alles is gebeurd komt het installatieteam om de molen daadwerkelijk te plaatsen en aan te sluiten.
 • Kan ik over de fundering rijden?
  De fundering heeft een oppervlakte van 6x6 meter in een vierkant. De toegestane maximale gronddruk op de fundering is 20 ton asdruk (10 ton per wiel). Bij hogere gronddruk bestaat het risico op gebroken grondplaten. We zullen daarom nooit een molen plaatsen op plekken waarbij over de fundering wordt gereden met zware voertuigen.
 • Waaruit bestaat de fundering?
  Allereerst zorgen we ervoor dat we goed weten met welke ondergrond we te maken hebben. Op zand en klei gebruiken we een fundering met prefab gewapende betonplaten. We graven een gat van 6x6m van 80cm diep. Hier leggen we een zandbed in welke we verdichten. In de hoeken van het gat leggen we een gewapende betonplaat. Een dik stalen kruis verbindt de betonplaten met de mast. De uitgegraven grond leggen we weer terug in het gat als ballast op de platen. Deze fundering zorgt voor een lager benodigde gronddruk dan een gestort betonblok. Een ander voordeel is dat de fundering verplaatsbaar is.
 • Kan ik iets doen voor de installatie?
  In overleg is het mogelijk om zelf de graafwerken te voorzien. Wij voorzien een offerte all-in omdat wij de expertise in huis hebben om het op de juiste manier te doen. De bekabeling wordt door ons aangelegd volgens AREI normering.
 • Hoe kan ik mijn molen verzekeren?
  U kunt uw eigen verzekeringsmakelaar vragen of het mogelijk is om de windmolen in uw bestaande stormverzekering of opstalverzekering te laten meenemen. Indien nodig helpen we u en/of uw verzekeringsmakelaar graag aan de benodigde informatie.
 • Hoe kan ik monitoren wat de windmolen doet?
  Het gehele energiesysteem staat via internet in verbinding met ons beheersysteem. Zo kunnen we op afstand de werking van de windmolen monitoren en preventief storingen vermijden. Daarnaast kunt u via de mobiele applicatie zelf bijhouden hoeveel stroom de windmolen opgewekt op deboerderij.
 • Hoe wordt alles aangesloten in de meterkast?
  Alle bekabeling komt samen in de meterkast en wordt hier volgens de regels van de kunst aangesloten (confirm AREI-reglementering). Op deze manier wordt de boerderij van elektriciteit voorzien. Indien de meterkast omgebouwd of uitgebreid moet worden, wordt dit in de offerte meegenomen.
 • Is er onderhoud nodig op de windmolen?
  Wij bieden een servicecontract aan. Deze onderhoudsovereenkomst bestaat uit standaard onderhoudsbeurten, monitoring van de molen en onze storingsdienst. Het standaard onderhoud gebeurt elke circa 1,5 jaar. Als er (technische) problemen of storingen zijn komt ons serviceteam langs op de boerderij om ervoor te zorgen dat de molen weer optimaal functioneert.

Heeft u nog een vraag?
Stuur ons een bericht en wij reageren binnen 2 werkdagen.
Vergeet niet het volledige adres (straat en huisnummer, postcode en plaats) van de locatie toe te voegen.

bottom of page