top of page

De vergunningsprocedure

Wij bieden een passende oplossing om te kunnen voorzien in de energiebehoefte. Naast onze ervaring op het gebied van windenergie hebben we inmiddels ook een expertise opgebouwd in het aanvragen van omgevingsvergunningen, dit zowel voor landbouwbedrijven als KMO’s. Om u volledig te kunnen ontzorgen, nemen we graag de vergunningsprocedure voor onze rekening.


Wat kunt u van ons verwachten?


Een kleine windmolen is een bewegend object in de buitenlucht, dus we moeten voldoen aan verschillende vastgestelde normen die binnen een omgevingsvergunning getoetst worden. Wij hebben een vergunning nodig om de kleine windmolen op uw erf te plaatsen. U kan van ons verwachten dat we uw dossier volledig opstellen en alle benodigde documenten voorzien. We beginnen bij de vergunningsaanvraag met het opstellen van alle benodigde documenten.


Enkele voorbeelden van de benodigde documentatie die we aan de gemeente of provincie dienen te bezorgen zijn:


  • ​Diverse plattegronden;

  • Milieueffecten rapportage;

  • Technische tekeningen;

  • Landschappelijke inpassing en visualisaties;

  • Onderbouwing energiebehoefte;

  • Onderbouwing voor de locatie keuze;

  • Akoestisch onderzoek;

  • Slagschaduwrapportage;

  • Aanvragen van de netstudieZodra de benodigde documenten opgesteld zijn dienen wij uw dossier in het omgevingsloket in. De behandelende overheidsinstantie (gemeente of provincie) controleert eerst of de vergunningsaanvraag volledig is, indien het dossier volledig is wordt het ontvankelijk verklaard. Vervolgens worden er bij verschillende instanties externe adviezen gevraagd. Vanaf dit moment is de gemiddelde looptijd 6 maanden voordat er een beslissing genomen wordt (afhankelijk van de bevoegde instanties).


Eens de omgevingsvergunning bekomen is kan een landbouwbedrijf een VLIF-subsidie aanvragen. Op dit moment is er vanuit de overheid een VLIF-subsidie beschikbaar op de aanschaf van de kleine windmolen. De VLIF-subsidie dient u echter zelf aan te vragen. Bij zorgen voor alle documentatie die u hiervoor nodig heeft.


Leuk feitje: minimaal 93% van de aanvragen resulteert in een vergunning.Comments


bottom of page