top of page

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds of kortweg VLIF


Hoeveel trek ik van het VLIF


Wat doet het VLIF?

VLIF ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren.

Alsook ook hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.


Met andere woorden het VLIF is een subsidiemaatregel die door de Vlaamse overheid wordt toegekend om duurzame investeringen rendabel / rendabeler te maken.


Zijn er voorwaarden aan verbonden?

Er zijn inderdaad voorwaarde verbonden aan het verkrijgen van de VLIF-steun.

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de vergunning verleend moet zijn vooraleer een VLIF-aanvraag zou kunnen doorgaan.


Maak u alvast geen zorgen, wij bij E.A.Z wind hebben onze werkwijze gelijkgesteld aan de VLIF en starten eerst met het verkrijgen van de vergunning vooraleer we kunnen overgaan tot de bouw van uw windmolen.


Verder komen personen met activiteiten buiten de landbouw sinds 2023 ook in aanmerking komen voor VLIF.Hoeveel trek ik van het VLIF?

Het VLIF werk op basis van een normbedrag dat berekend wordt in functie van het nominaal vermogen van de windmolen.


Van dit nominaal bedrag wordt dan een percentage aan steun uitgekeerd.


Zoals te zien in onderstaande tabel worden voor windmolens een percentage van 40% gebruikt.


Indien de aanvrager jonger is dan 41 jaar wordt dit percentage zelf verhoogd naar 50%.


Vlaams Landbouwinvesteringsfonds toegelicht


Wat betekent dit in de praktijk?

Allereerst moet het normbedrag berekend worden.


VLIF geeft namelijk een steun van € 4,00/ Watt.


Deze steun moeten we dan vermenigvuldigen met het nominaal vermogen van onze windmolen (15.000W).


Het normbedrag voor onze E.A.Z. Windmolen bedraagt dus € 60.000,00.


VLIF calculation 15.000 W x € 4,00 =  € 60.000,00

Vervolgens dienen we van deze € 60.000,00 het percentage van de steun toe te passen.


Voor personen ouder dan 41 jaar bedraagt dit percentage 40%.


VLIF-berekening voor personen ouder dan 41 jaar

Voor personen jonger dan 41 jaar bedraagt dit percentage 50%.


VLIF-berekening voor personen jonger dan 41 jaar

Zo klaar als een klontje toch?


We hopen alvast dat deze uitleg u al wat meer duidelijkheid gebracht heeft hoe het VLIF ineensteekt en wat u nu juist van steun kan verwachten.


Mocht u nog verdere vragen hebben kan u gerust contact opnemen met een van onze adviseurs of vult u even een contactformulier in en we komen naar u terug.Neem contact op CTA

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page