top of page

Locatie-analyse: hoe doen we dat?

Om als boer te verduurzamen, is een kleine windmolen essentieel in de energiemix. Een windmolen levert namelijk het hele jaar door stroom: dag en nacht, in de zomer en in de winter. De eerste stap is gezet: u heeft bij ons aangegeven interesse te hebben in een EAZ windmolen. Op basis van uw locatie en de regels vanuit de provincie en gemeente kijken wij of een boerenerfmolen geplaatst mag worden. Aan de hand van een aantal factoren zoals een windanalyse gaan wij na of een kleine windmolen rendabel is op uw locatie, en past op uw erf.


Waar beoordelen wij een locatie op?


  • We kijken hoe het verbruik van uw bedrijf aansluit op de energie opwek van de windmolen, zodat u effectief minder energie hoeft in te kopen.

  • We kijken of het een actieve landbouwer in agrarisch gebied is óf een para-agrarisch bedrijf is.;

  • We checken of een kleine windmolen passend zou zijn op het opgegeven adres, binnen de gestelde kaders van het beleid.

  • We kijken of er genoeg ruimte is voor het plaatsen van een erfmolen op het perceel, met genoeg afstand tot omwonenden;

  • We kijken in hoeverre de zuidwesthoek vrij is van bebossing, gebouwen en andere obstakels;

  • We bepalen de verwachte windopbrengst aan de hand van een Windbarb rapport en EAZ windmolens in de omgeving (indien van toepassing);


Adviesgesprek


Als uit een locatie-analyse blijkt dat uw locatie en omgeving geschikt is voor een kleine windmolen, komen we langs voor een een advies op maat. Gewoon bij u aan de keukentafel, op de boerderij.


Tijdens dit vrijblijvende en tevens oriënterende adviesgesprek, draaien we een windrapport uit. Ook bespreken we het energieverbruik, de bedrijfsvoering en de dagelijkse gang van zaken op de boerderij. We bekijken ook ter plekke waar de EAZ windmolen zou kunnen staan op het erf. Hierbij houden we naast de bovengenoemde factoren ook rekening met geluid, slagschaduw, hoogspanningsleidingen en de buren. Samen met u bepalen we dan de beste locatie!


Windanalyse


Een Windbarb rapport voor de toekomstige locatie van de erfmolen wordt samengesteld op basis van het Harmonie weermodel van het KNMI. Ook worden de obstakels meegenomen in de berekening om uit te komen op een jaarlijkse wind- en opbrengstverwachting. Het gaat om de obstakels die in een straal van 250 meter van de locatie liggen.
Analyse van uw boerderij


Benieuwd naar de windopbrengst op jouw locatie? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen ontvangt u van ons een reactie.

Comentários


bottom of page